Golden Tower program

objavljeno 13.01.2017

u kategoriji Obavijesti za kupce

Golden Tower program

Osnovni instrument loyalty programa je Golden Tower kartica. Da bi se postalo korisnik GOLDEN TOWER KARTICE potrebno je popuniti pristupnicu koju možete dobiti na info pultu na 4. katu Tower Centra Rijeka. Pristupnicu u PDF formatu možete naći i na web stranici www.tower-center-rijeka.hr i na facebook stranici Tower Center Rijeka. Korisnik kartice mora biti punoljetna osoba. Po predaju propisno ispunjene pristupnice na info pultu TOWER CENTRA RIJEKA na četvrtom katu korisniku će se izdati njegova GOLDEN TOWER kartica s kojom može direktno u kupovinu.

GOLDEN TOWER PROGRAM funkcionira na način da se kod svake kupnje veće od 100 kuna transferiraju bodovi na GOLDEN TOWER KARTICU provlačenjem kartice na pripadajućem POS aparatu u trgovinama koje sudjeluju u loyalty programu. Trgovine koje sudjeluju u programu će biti označene naljepnicama na ulazu i na kasama. Za svakih 100 kuna dobiva se 2 boda. Bodovi se mogu koristiti kod narednih kupnji za smanjivanje računa u omjeru 1 bod=1 kuna*. Osim toga, TCR će za korisnike kartice priređivati druge pogodnosti i akcije. Bodovi sakupljeni u tekućoj godini poništavaju se 28. veljače naredne godine. Za vrijeme trajanja sezonskih sniženja, tj. od 27. prosinca do 28. veljače i od 01. srpnja do 31. kolovoza za svakih potrošenih 100 kuna biti će vam odobren 1 bod na vašoj GOLDEN TOWER kartici.