ORGINALAN NAVIJAČKI MAKE-UP KOJI ĆEMO POSUDITI ZA FINALE