FILIP KOLUDROVIĆ: RIJEKA JE GRAD ENORMNIH SPOSOBNOSTI, SAMO IH TREBA ZNATI USMJERITI