IVAN MANCE: NAVIJANJE JE PITANJE TRADICIJE I PONOSA