JELENA BALIĆ: U HRVATSKOJ JE TEŠKO BITI SAMO FOTOGRAF, A NE I RETUŠER