Nesavršenost kao glavna poruka nove Fashion&Friends kampanje